Πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση του Δημοκρατικού Κόμματος στην Αθήνα


Συγκέντρωση πραγματοποίησε χθες το Δημοκρατικό κόμμα στο “Radison Blu Park Hotel” στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα, παρουσία του γραμματέα του κόμματος και υποψηφίου στην λίστα του ΔΚ για την Περιφέρεια Αυλώνας Arben Ristani, καθώς και του προέδρου του ΚΕΑΔ και επίσης υποψηφίου μέσα από την λίστα του ΔΚ στην ίδια Περιφέρεια, Βαγγέλη Ντούλε.


Σχόλια