ΜΕΤΑ: Ασαφής η κυβέρνηση για το αντικείμενο διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα


Το αίτημα του αλβανού ΥΠΕΞ, Ντιτμίρ Μπουσάτι προς τον Πρόεδρο της Αλβανικής Δημοκρατίας, Ιλίρ Μέτα για πληρεξουσιότητα σχετικά με τις διαβουλεύσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων χωρικών υδάτων και της ΑΟΖ, φαίνεται ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Τουλάχιστον αυτό επισημαίνεται στην απαντητική επιστολή του Πρόεδρου της Αλβανικής Δημοκρατίας, Ιλλύρ Μέτα που κοινοποιήθηκε δημοσίως πριν μερικά λεπτά.

Στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε αναφέρεται ότι «Ο Πρόεδρος της Αλβανίας εκφράζει την πεποίθησή του ότι η οριοθέτηση των θαλάσσιων χωρικών υδάτων με την Ελλάδα, ανταποκρίνεται στο καλό συμφέρον της χώρας μας από κάθε άποψη, όπως προς στην κατεύθυνση της άσκησης της εθνικής ακεραιότητας και νομιμότητας έτσι και προς την κατεύθυνση της ασφάλειας, του οικονομικού, πολιτικού οφέλους, κτλ.

«Σ’ αυτά τα πλαίσια, η λύση για το διαχωρισμό, τη χρήση και την ορθολογική, αποτελεσματική και την όσο δυνατότερη δίκαια και ισότιμη αξιοποίηση των θαλάσσιων χώρων και των θαλάσσιων πόρων με την Ελληνική Δημοκρατία, θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα από κοινό παρανομαστή μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Μέτα.

«Επισημαίνω - γράφει ο Πρόεδρος Ιλλύρ Μέτα – ότι αποτελεί υποχρέωση ώστε η οποιαδήποτε λύση να κινείται στις αρχές του Συντάγματος της Αλβανικής Δημοκρατίας, στις υποχρεώσεις που απορρέουν ως εφαρμογή δια της Αποφάσεως του Συνταγματικού Δικαστηρίου Αρ. 15, ημερομηνίας 15.04.2010, στο εσωτερικό νομικό πλαίσιο, στις διεθνείς πράξεις όπου η Αλβανία είναι πλευρά, καθώς και έχοντας ως προτεραιότητα το κρατικό συμφέρον.
«Από την εξέταση του αιτήματος που μου υποβλήθηκε, για Εξουσιοδότηση διαπραγματεύσεων με την Ελληνική πλευρά, διαπιστώνεται ότι:

Το αίτημα δεν ορίζει με σαφήνεια το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων, για τις οποίες ζητά την Εξουσιοδότηση για Πληρεξουσιότητα.
Το έγγραφο Αρ. 2428 πρωτ., ημερομηνίας 13.02.2018, ευθύς εξαρχής από το «Θέμα», είναι ασαφές, αφού σύμφωνα μ’ αυτό το αντικείμενο είναι «Διαβιβάζεται αίτημα για εξουσιοδότηση διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα» κι ο ορισμός αυτός δεν προβλέπει ποιο είναι το συγκεκριμένο αντικείμενο για το οποία απαιτείται Εξουσιοδότηση για Πληρεξουσιότητα και δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου Αρ. 15. Ημερομηνίας.10.04.2010.

«Πρώτο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το αίτημα αποτελείται σε σύνολο ενός και μοναδικού αιτήματος (σύνολο 4 σελίδων) και δεν περιέχει κανένα συνοδευτικό ή διευκρινιστικό επισυναπτόμενο έγγραφο.
«Από την συνολική εξέταση του αιτήματος προκύπτει ότι αυτό δεν εκφράζει με σαφήνεια και τον τίτλο της συμφωνίας και το συγκεκριμένο αντικείμενο για την οποία το αλβανικό κράτος ζητά να εισέλθει σε επίσημες διαπραγματεύσεις με το ελληνικό κράτος.

«Ο σαφής και χωρίς διφορούμενος όρους του τίτλου της συμφωνίας και του αντικειμένου των διαπραγματεύσεων, κατά τις διαδικασίες των διεθνών διαπραγματευτικών συζητήσεων με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας τέτοιας φύσεως, είναι βασικός όρος που θα πρέπει να εκπληρώνεται και πάνω στην οποίο γίνεται η παραχώρηση Εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Μόνο ορίζοντας το σαφή αντικείμενο της διαπραγμάτευσης, η ομάδα διαπραγμάτευσης νομιμοποιείται για να αναπτύξει συζητήσεις εντός του αντικείμενού της», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος Ιλλύρ Μέτα στην επιστολή προς τον αλβανό ΥΠΕΞ, Ντιτμίρ Μπουσάτι, ο οποίος του ζήτησε την Πληρεξουσιότητα της ομάδας διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα.

Στοιχεία από SYRI.net

Μετάφραση tachydromos.org


Σχόλια