Ασφαλτόστρωση της οδού "Αγίας Παρασκευής" στο Αλύκο


Ο δήμος Φοινικαίων σας ενημερώνει ότι πραγματοποιήθηκε ασφαλτόστρωση επί της οδού Αγ. Παρασκευή στο χωριό Αλύκου.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ήταν μείζονος σημασίας για τους κατοίκους του χωριού, καθώς το συγκεκριμένο σημείο δεν ήταν ομαλό και δυσχέραινε κατά πολύ τις μετακινήσεις και την εργασία των κατοίκων του χωριού. Για το λόγο αυτό ο δήμος μας μερίμνησε και προέβη στην αποκατάσταση του εν λόγω σημείου, διευκολύνοντας έτσι την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών του χωριού.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι ο δρόμος που ασφαλτοστρώθηκε είναι μήκους 850 μ.


Δήμος Φοινίκης

Σχόλια