Δελτίο τύπου εκλογικής επιτροπής παραρτήματος Ομόνοιας Κορυτσάς


Ομόνοια Παράρτημα Κορυτσάς
Εκλογική Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Η Δημοκρατική Ένωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας “Ομόνοια”, παράτημα Κορυτσάς το Σάββατο στις 12 Μαϊού, στην αίθουσα του καθεδρικού ναού της Κορυτσάς διοργάνωσε την Γενική Εκλογική Συνδιάσκεψη. Στην συνδιάσκεψη αυτή έλαβαν μέρος 197 αντιπρόσωποι, των 27 τοπικών οργανώσεων, πρώην πρόεδροι, παλαιά μέλη της Ομόνοιας, εκλεγμένοι στις τοπικές εκλογές και 25 καλεσμένοι .

Η εκλογική διαδικασία πριν από την Συνδιάσκεψη ήταν αρκετά έντονη, η επιτροπή καθόρισε τις αρμοδιότητες, προγραμμάτισε και έθεσε όρια, έδωσε οδηγίες σύμφωνα με το καταστατικό της οργάνωσής μας. Η συμμετοχή στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν μεγάλη αφού 1500 άτομα συμμετείχαν σ’ αυτές, πράγμα που δείχνει το ενδιαφέρων και την επιθυμία των μελών και των υποστηρικτών για να είναι μέρος της συζήτησης και της επίλυσης των προβλημάτων. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ το γεγονός πως εξελέγησαν πολλοί νέοι (σε ηλικία) και αρκετές γυναίκες σε διοικητικές θέσεις των τοπικών οργανώσεων μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία.

Μια καινοτομία αποτελεί για την οργάνωση μας το γεγονός της σύστασης της Νεολαίας της Ομόνοιας Κορυτσάς, με περίπου 43 μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι μορφωμένοι, και στους οποίους ανήκει και το 25% των θέσεων του διοικητικού συμβουλίου του παραρτήματος.
Η συνδιάσκεψη με το τρόπο που διοργανώθηκε είχε μεγάλη συμμετοχή από εκπροσώπους από όλες τις γενιές , και διακρίθηκε για το δημοκρατικό πνεύμα και είχε ως θέμα: “Μαζί για την πρόοδο της Ομογένειας και όλης της Κορυτσάς” καθορίζοντας τοιουτοτρόπως και τους στόχους.

Στο τέλος τις εκλογικής διαδικασίας η συνδιάσκεψη επέλεξε κατά πλειοψηφία το κ Γρηγόρη Καραμέλο ως πρόεδρο του Τμήματος και την Διοικητική Επιτροπή αποτελούμενοι από 25 μέλη.

Για την εκλογική επιτροπή, 
η πρόεδρος 
Εφταλή Τζόγα.

Σχόλια