Εμπλουτίζεται ο στόλος οχημάτων του Δήμου Φοινικαίων


Ένας νέος στόλος οχημάτων, που προστίθεται σε αυτά που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας, είναι η νέα επένδυση του Δήμου Φοινικαίων για τη σημαντική βελτίωση των υπηρεσιών προς τους ανθρώπους και τις κοινότητες σε κάθε γωνιά του δήμου, ο οποίος κατατάσσεται μεταξύ των πέντε δήμων στη χώρα που έχουν τη μεγαλύτερη εδαφική επέκταση.

Τα τέσσερα οχήματα είναι του τύπου ‘αγροτικό pick-up 4x4’ και τέθηκαν στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Εταιρείας Υδρευσης και Αποχέτευσης και του Πυροσβεστικού Σώματος

Σχόλια