Γιορτή Αλφαβηταρίου στο ελληνόγλωσσο σχολείο «Παντελή Σωτήρη» στο Αργυρόκαστρο


Παρουσία του Γενικού Προξένου Αργυροκάστρου κ. Β.Τόλιου, του Διευθυντή του ιστορικού, μειονοτικού, ελληνόγλωσσου σχολείου «Παντελή Σωτήρη» στο Αργυρόκαστρο, κ. Παντελή Παππά, εκπαιδευτικών και γονέων, μαθητές Α’ τάξης Δημοτικού πραγματοποίησαν σήμερα, εκδήλωση επιτυχούς ολοκλήρωσης σχολικού έτους  Α’ τάξης Δημοτικού, με απαγγελίες ποιημάτων και τραγούδια.

Στη σεμνή και όμορφη εκδήλωση, ο Γενικός Πρόξενος Αργυροκάστρου κ. Τόλιος αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί του εν λόγω σχολείου για τα παιδιά προς το σκοπό ενός ευρύτερου μορφωτικού πεδίου, έργο το οποίο  αποτελεί κοινή  κληρονομιά  και για την πόλη του Αργυροκάστρου.

Σχόλια