Μετατίθενται οι Πρόξενοι Αργυροκάστρου και Κορυτσάς


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα την 2η Μαρτίου 2018, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 95 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών"» (Α΄ 117), και τη γνώμη του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών της 13ης Φεβρουαρίου 2018, μετατίθενται έχοντες πρεσβευτικό βαθμό υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ανάμεσα στα ονόματα βρίσκεται και αυτό του Βασιλείου Τόλιου, Γενικού Πρόξενου Αργυροκάστρου και του Γεωργίου Αλαμάνου, Γενικού Πρόξενου Κορυτσάς. Και οι δυο μετατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία.

Οι κύριοι Τόλιος και Αλαμάνος είχαν αναλάβει ως Γενικοί Πρόξενοι σε Αργυρόκαστρο και Κορυτσά, αντίστοιχα, το 2015.


Σχόλια