Τα ποσοστά των κομμάτων στον Δήμο Δρόπολης


LSI - 39,01 %
ΚΕΑΔ - 16,70 %
PD - 12,64  %
PS -  12,18 %
ΜΕΓΚΑ - 6,56 %
PDS - 4,56 %
PSD - 2,64 %
PDK - 1,81 %
FRD - 1,21 %
PAA - 1,17 %
LZHK - 0,73 %
PR - 0,64 %
PSV91 - 0,15 %

ΚΕΑΔ + ΜΕΓΚΑ = 23,26 %


Άνω Δρόπολη

LSI -  45,12 %
ΚΕΑΔ - 13,07 %
PD - 10,42  %
PS -  9,35 %
PDS - 7,39 %
PSD -  4,50 %
PDK - 3,58 %
ΜΕΓΚΑ - 3,47 %
LZHK - 1,44 %
FRD - 1,20 %
PAA -  0,24 %
PR - 0,17 %
PSV91 - 0,03 %

ΚΕΑΔ + ΜΕΓΚΑ = 16,54 %

Κάτω Δρόπολη

LSI - 37,00 %
ΚΕΑΔ - 18,46 %
PS -  13,94 %
PD - 13,07  %
ΜΕΓΚΑ - 9,38 %
PAA - 2,03 %
PDS - 1,96 %
FRD - 1,43 %
PSD - 1,09 %
PR - 0,94 %
PSV91 - 0,30 %
PDK - 0,26 %


ΚΕΑΔ + ΜΕΓΚΑ = 27,84 %

Πωγώνι

ΚΕΑΔ - 26,86 %
PD - 21,84 %
PS - 18,37 %
LSI - 17,50 %
ΜΕΓΚΑ - 9,19 %
PDS - 2,25 %
PAA - 1,91 %
PR - 1,56 %
PSD - 0,35 %
FRD - 0,17 %

ΚΕΑΔ + ΜΕΓΚΑ = 36,05 %

Σχόλια