Άσχημες οι συνθήκες διαβίωσης των Αλβανών


Σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους, ένα υψηλό ποσοστό Αλβανών πολιτών είναι ιδιοκτήτες κατοικίας, ωστόσο, οι συνθήκες διαβίωσής τους δεν θεωρούνται βέλτιστες, όσον αφορά του χώρου διαβίωσης που είναι ανεπαρκείς, το νερό, το ντους, τη θέρμανσης κ.ο.κ.
Παρόλο που το 87% των Αλβανών έχουν ιδιόκτητα σπίτια, οι χώροι διαβίωσης τους είναι πολύ μικροί και φαίνεται ότι στερούνται άλλων παροχών στα σπίτια τους όπως η τουαλέτα ή το ντους.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή έρευνα για την ποιότητα ζωής που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου το 17% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν διαθέτουν τουαλέτα ή ντους στα σπίτια τους, ενώ το 43% των ερωτηθέντων (το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη) είπαν ότι το σπίτι τους είναι πολύ μικρό.

Κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες στην Αλβανία απάντησαν ότι έχουν μόνο δύο δωμάτια στα σπίτια τους και αυτός είναι ο μικρότερος αριθμός μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ και των χωρών που φιλοδοξούν να γίνουν μέλη.

Η Αλβανία έχει επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό (40%) νοικοκυριών που ισχυρίζονται ότι έχουν υγρασία στα σπίτια τους.

Περίπου το 12% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν διαθέτουν επίσης τουαλέτα με τρεχούμενο νερό, ενώ στο Μαυροβούνιο ο αριθμός αυτός ήταν μόνο 3%.

Οι Αλβανοί έχουν επίσης προβλήματα με τη θέρμανση. Περίπου το 26% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν επαρκή θέρμανση στα σπίτια τους.

Η Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής του Eurofound (EQLS) τεκμηριώνει τις συνθήκες διαβίωσης και την κοινωνική κατάσταση των ανθρώπων και διερευνά θέματα σχετικά με τη ζωή των ευρωπαίων πολιτών.

Το EQLS 2016 πραγματοποίησε συνέντευξη σε περίπου 37.000 άτομα σε 33 χώρες - τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και τις 5 υποψήφιες χώρες (Αλβανία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία). Τα ευρήματά του παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε τρεις βασικούς τομείς:

Ποιότητα ζωής: υποκειμενική ευημερία, αισιοδοξία, υγεία, βιοτικό επίπεδο και πτυχές στέρησης, ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Ποιότητα της κοινωνίας: κοινωνική ανασφάλεια, αντίληψη περί κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικών εντάσεων, εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και τους θεσμούς, συμμετοχή και δραστηριοποίηση στα κοινά και συμμετοχή στην κατάρτιση/δια βίου μάθηση

Ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών: υγειονομική περίθαλψη, μακροχρόνια φροντίδα, παιδική φροντίδα και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.


ibna.gr

Σχόλια