Δημοτική Ενότητα Φοινίκης - Αποτελέσματα εκλογών 2023

Εγγεγραμμένοι: 5.493 - Συμμετοχή: 1.023 (18,62 %)

Για δήμαρχο
Λεωνίδας Παππάς............................... 378 (37,88 % )
Ρωμαίος Τσάκουλης............................ 344 (34,47 % )
Λεωνίδας Χρήστου............................. 276 (27,66 % )

Για το Δημοτικό Συμβούλιο
ΜΕΓΚΑ......................................................... 302 (30,91 %)
Σοσιαλιστικό Κόμμα (PS).............................. 237 (24,26 %)
Μαζί Νικάμε (BF).......................................... 184 (18,83 %)
Κόμμα για τη Δικαιοσύνη, την Ένταξη και την Ενότητα (PDIU).. 93 (9,52 %)
Κόμμα Κοινωνική Δημοκρατία (PDS)........... 60 (6,14 %)
Δημοκρατικό Κόμμα (PD)............................. 46 (4,71 %)
Αγροτικό Κόμμα (PAA)................................. 23 (2,35 %)
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (PSD)................ 12 (1,23 %)
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα (PR)....................... 11 (1,13 %)
Συμμαχία για τη Δημοκρατία και την Αλληλεγγύη (ADS)... 9 (0,92 %)

Διαβάστε ακόμη

Σχόλια