Εγκρίθηκε η πώληση της Εθνικής Τράπεζας στην Αλβανία


Το πράσινο φως στην πώληση της αλβανικής θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας άναψε η κεντρική τράπεζα της γειτονικής χώρας.

Η συναλλαγή αφορά το 100% των μετοχών της NBG Albania, με πλειοδότρια εταιρεία να αναδεικνύεται η American Bank of Investments.

Το deal έχει ήδη εγκριθεί από την αλβανική επιτροπή ανταγωνισμού.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία της NBG Albania, η οποία διαθέτει 16 υποκαταστήματα, ανέρχονται σε 306 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή εντάσσεται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, το οποίο προβλέπει την πώληση των θυγατρικών στις βαλκανικές χώρες.


mononews.gr

Σχόλια