Η ιστορία επέκτασης του ΝΑΤΟ


Η Συμμαχία έχει περάσει αρκετά στάδια διεύρυνσης και σήμερα αποτελείται από 29 χώρες. Δείτε το infographic του Sputnik με όλα τα στοιχεία για τον Οργανισμό του Βορειοτλαντικού Συμφώνου.

Η ιστορία της επέκτασης του ΝΑΤΟ στο infographic του Sputnik, με αφορμή τη Σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 11-12 Ιουλίου 2018.

Το 2014 τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να φθάσουν το 2% του ΑΕΠ καθεμίας σε ετήσια βάση για 10 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2024.

Σχόλια