Τι προβλέπει η τροπολογία για τις συντάξεις των Αλβανών στην Ιταλία

Το ιταλικό κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει μια τροπολογία για την επίτευξη συμφωνίας με την Αλβανία για τη διασφάλιση συντάξεων για τους Αλβανούς που έχουν εργαστεί και πληρώσει φόρους στην Ιταλία.
Χιλιάδες Αλβανοί που έχουν εργαστεί και πληρώσει φόρους στην Ιταλία βρίσκονται σε δημοσιονομικό κενό, λόγω και της έλλειψης συμφωνίας μεταξύ Αλβανίας και Ιταλίας για τις συντάξεις.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ιταλική νομοθεσία, ένα άτομο πρέπει να έχει εργαστεί για τουλάχιστον είκοσι χρόνια στην Ιταλία για να λάβει σύνταξη.
Μέχρι στιγμής, ήταν αδύνατο για τους Αλβανούς μετανάστες που διαμένουν στην Ιταλία να ενσωματώσουν τα χρόνια που εργάστηκαν και συνεισέφεραν φορολογικά στην Αλβανία στη σύνταξή τους. Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς, χιλιάδες Αλβανοί μετανάστες που εργάστηκαν για δεκαετίες και στις δύο χώρες δεν μπόρεσαν να συνταξιοδοτηθούν ή έμειναν χωρίς συντάξεις.

Εκτός από την κάλυψη αυτού του κενού, μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για τις συντάξεις θα επέτρεπε στους Αλβανούς που επέστρεψαν στην πατρίδα τους να λάβουν μερική σύνταξη από την Ιταλία με βάση τα χρόνια που εργάστηκαν στην τελευταία.
Σύμφωνα με την OBC Transeuropa, περίπου 286.733 Αλβανοί εργάζονται στην Ιταλία συνεισφέροντας 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους κάθε χρόνο.

Διαβάστε ακόμη:

Σχόλια