Η ακραία φτώχια στην Αλβανία θα δεκαπλασιαστεί

Η ακραία φτώχεια στην Αλβανία θα μπορούσε να δεκαπλασιαστεί τα επόμενα 30 χρόνια λόγω της αυξημένης ανταγωνιστικότητας από το εισαγωγικό εμπόριο και της έλλειψης τοπικών επενδύσεων, σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών.

Με 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους, η Αλβανία είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης, όπου λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας των 5 $ την ημέρα. Η έκθεση προσομοίωσε σενάρια για την Αλβανία, τη Βολιβία, την Αιθιοπία, το Μαλάουι, τη Νικαράγουα και το Βιετνάμ.
Διαπίστωσε ότι η αύξηση του εξωτερικού εμπορίου μειώνει άμεσα τα τοπικά έσοδα, ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Επιπλέον, οδηγεί σε λιγότερη χρήση γης και επακόλουθη απώλεια της αξίας της γης. Ως εκ τούτου, όσοι ζουν σε απόλυτη φτώχεια θα αυξηθούν σε σχεδόν 8% το 2050 από μόλις 0-,8% το 2011.

Από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, μόνο η Αλβανία και το Μαλάουι θα δουν πιθανότατα αύξηση της φτώχειας. Στην Αλβανία, το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα θα αυξηθεί κατά περίπου 135%, αλλά τα φτωχότερα και πιο ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας θα υποφέρουν περισσότερο. Ενώ η αύξηση στο κατά κεφαλήν εισόδημα φαίνεται υψηλή, ήταν η χαμηλότερη από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα.
Ο ΟΗΕ καλεί τόσο τους ιδιωτικούς όσο και τους δημόσιους φορείς στις αναπτυσσόμενες χώρες να λάβουν αποφάσεις που προωθούν εγχώριους τομείς όπως η γεωργία και ο τουρισμός.

Διαβάστε ακόμη:

Σχόλια