Σε συμφωνία για την πώληση της «Tirana Bank» προχώρησε η Πειραιώς


Στη σύναψη συμφωνίας για την πώληση της θυγατρικής της στην Αλβανία, Tirana Bank, στον όμιλο Balfin και την Komercijalna Banka, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς.


Tο σύνολο τίμημα ανέρχεται στα 57,3 εκατ. ευρώ και αφορά το 98,83% της Tirana Bank, το οποίο άνηκε στην Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, η Unicredit ενήργησε ως ο αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή. Η Norton Rose ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και το νομικό γραφείο Boga & Associates ως τοπικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή.

Η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις διαδικασίες εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένων κανονιστικών και άλλων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ελλάδα και την Αλβανία, και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σχόλια