Ένα βήμα πριν τους τίτλους ιδιοκτησίας η κοινότητα Αλύκου

Παραδόθηκε η Α΄ Φάση Χαρτογράφησης, της κοινότητας Αλύκο από την ανάδοχο εταιρεία. Όλο το αρχείο του κτηματολογίου συγκεντρώθηκε σε ψηφιακή μορφή, όπου περιλαμβάνει ηλεκτρονικό κατάλογο και ειδικό software στο οποίο καταγράφηκαν τα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας και παραδόθηκε στον δήμαρχο Φοινικαίων, Χρήστο Κίτσο, καθώς και στην Γενική Διεύθυνση Υποθηκοφυλακείου των Τιράνων και Αγίων Σαράντα για την τελική έγκριση.

Να σημειώσουμε ότι, για 45 ημέρες μετά την τελική έγκριση, οι λίστες θα είναι αναρτημένες δημόσια όπου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να προσέλθει και να ελέγξει τα περιουσιακά του στοιχεία για τυχόν λάθη. Σε πρώτη φάση όλες οι επιφάνειες περί του νόμου 7501, αποτυπώθηκαν σε ψηφιακό χάρτη με τα αποτελέσματα, να είναι άκρως εντυπωσιακά για τα δεδομένα της επικράτειας. Έχοντας πλέον μια ξεκάθαρη εικόνα, χάρη στην επίπονη και συστηματική δουλειά των τελευταίων μηνών.

Διαβάστε ακόμη:

Σχόλια