Δοξάτες Λιούντζης

Το Δοξάτες είναι ένα από τα πιο παραδοσιακά χωριά στην περιοχή της Λιούντζης, που πλέον ανήκει διοικητικά στον Δήμο Αργυροκάστρου. Το χωριό ακόμη και  σήμερα διατηρεί την αρχική παραδοσιακή διαμόρφωση, με λιθόστρωτους δρόμους και παραδοσιακά σπίτια.

Η ετυμολογία της προέλευσης του ονόματος του χωριού είναι ελληνική. Κατοικούνταν από χριστιανούς αλβανόφωνους, οι οποίοι κατά την περίοδο του 20ου αι. είχαν ταλαντευόμενη συνείδηση. Σύμφωνα με μαρτυρία κάτοικου του χωριού υπήρχε εκκλησία αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή, η οποία είχε χτιστεί τον 18ον αιώνα και την κατεδάφισαν μετά το 1970. 

Το 1905-1906 κάτοικοι του χωριού, εγκατεστημένοι στην Κων/πολη ή ακόμα και στο χωριό ήταν συνδρομητές των «Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστήµατων εν Κωνσταντινούπολει» . Οι συνδρομητές ήταν οι: Ιωάννης Γ. Νάνος, Πασχάλης Χατζηβασιλείου, Αθανάσιος Γ. Κοτζιάκαρης, Χρήστος Κ. Παµπούκας, Στέφανος Γ. Κοτζιάκαρης. 

Σύμφωνα με το «Προβλήματα της σλαβικής εποίκισης στην Ήπειρο» του Johannes Koder, το χωριό Δοξάτες αναφέρεται στο κατάστιχο του 1431. 
Με βάση τα «Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσαλίας» στην απογραφή του 1880 είχε χριστιανούς 300, με βάση την Εθνολογική Στατιστική της Βορείου Ηπείρου το 1913 είχε 241 και σύμφωνα με τον Teki Selenica το 1927 είχε 289. 
Σύμφωνα με την Yπηρεσία Διπλωματικού και Iστορικού Aρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών το σχολικό έτος 1893-1894 λειτουργούσε δημοτικό µε 22 μαθητές και έναν διδάσκαλο, που είχε αρχίσει να λειτουργεί το 1820.

Σχετικές Δημοσιεύσεις

Σχόλια