Αλβανία: Η γήρανση του πληθυσμού και η μετανάστευση αυξάνουν το έλλειμμα κοινωνικής ασφάλισης

Το έλλειμμα στην απλήρωτη κοινωνική ασφάλιση είχε φτάσει τα 144 εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2021, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, θέτοντας σημαντικό κίνδυνο για τα συνταξιοδοτικά ταμεία του μέλλοντος.
Μεταξύ 2018 και 2021, το έλλειμμα αυξήθηκε κατά περίπου 28,8%. Εάν συνεχίσει να αυξάνεται με αυτόν τον ρυθμό και δεν μειωθεί, οι σημερινοί εργαζόμενοι θα δυσκολευτούν να πάρουν σύνταξη στο μέλλον. Αν το έλλειμμα έμπαινε στον προϋπολογισμό των συντάξεων, θα κάλυπτε τις συντάξεις με πληθωρισμό για πέντε χρόνια.

Το έλλειμμα συνεχίζει να αυξάνεται λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, της μαζικής μετανάστευσης, της αδήλωτης εργασίας και της αδυναμίας πληρωμής από τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 94% των οφειλών για κοινωνική ασφάλιση προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να ευθύνονται για περισσότερο από το 63%.

Σε περίπτωση μη καταβολής ασφάλισης, το κράτος πρέπει να επιχορηγήσει το συνταξιοδοτικό ταμείο από τακτικούς φόρους. Τα έσοδα από εισφορές αυξήθηκαν κατά 13,6% το 2021, ενώ οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 10,5%, δηλαδή ό,τι απομένει δεν επαρκεί για να καλύψει το κενό.
Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των συντάξεων αυξάνεται επίσης με ρυθμό περίπου 5% ετησίως. Στο μεταξύ, η αξία των συντάξεων μειώνεται, θέτοντας τους ηλικιωμένους σε κίνδυνο φτώχειας.

Διαβάστε ακόμη:

Σχόλια