Θέμα παιδείας από μια άλλη οπτική γωνιά

Διάβασα με μεγάλη προσοχή την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Παιδείας Φοινίκης για την "αναβάθμιση" της παιδείας στο χώρο της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας. Εκείνο που κατάλαβα απ' όλη αυτή την ιστορία ήταν πώς θα πρέπει να μετατραπεί το ελληνικό τμήμα πανεπιστημίου Αργυροκάστρου σε ένας υπεροργανισμός όπου θα ασχολείται με τα πάντα: με συγγραφή βιβλίων, με επιμόρφωση δασκάλων με με, με... Ως γνώστης των προβλημάτων Παιδείας και ασχολούμενος πολλά χρόνια με την σύνταξη σχολικών βιβλίων και προγραμμάτων, θεωρώ υποχρέωση να πω κι εγώ δημοσίως τις απόψεις μου περί του θέματος αυτού. 

Συνοπτικά οι προτάσεις μου είναι οι εξής:
  1. Η διεύθυνση Παιδείας Φοινίκης να αναβαθμιστεί σε περιφερειακή Διεύθυνση με όλες τις αρμοδιότητες που χαίρουν όλες οι άλλες περιφερειακές διευθύνσεις της χώρας που ζούμε.
  2. Στη διεύθυνση αυτή να υπαχθούν όλα τα σχολεία στην ελληνική γλώσσα (πόλεων Αργυροκάστρου και Αγ. Σαράντα).
  3. Η διεύθυνση να ζητήσει από το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας ούτως ώστε όλα τα σχολικά εγχειρίδια (εκτός αυτών της ιστορίας της Αλβανίας και Γεωγραφίας της Αλβανίας) να προμηθευτούν από την Ελλάδα, αφού τα προγράμματα και στις δύο χώρες βασίζονται στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η διεύθυνση έχει χρέος να το ζητήσει αυτό.
  4. Ως δεύτερη επιλογή (αν η Αλβανία προβάλει αντίσταση σε αυτό), να ιδρυθεί ιδιωτικός εκδοτικός οίκος ( όπως υπήρχε μέχρι το 2013), που θα ασχολείται με τη συγγραφή, τη μετάφραση και την έκδοση των σχολικών εγχειριδίων και ως ιδιωτικός οργανισμός έχει κάθε δικαίωμα να υπογράψει συμφωνίες και με αντίστοιχους στην Ελλάδα για την περαιτέρω βελτίωση, συγγραφή, θεώρηση των σχολικών εγχειριδίων (όπως είχε γίνει και στο παρελθόν).
  5. Το Ελληνικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου βάση του νόμου δεν μπορεί να ασχοληθεί με το θέμα των βιβλίων, διότι: α) είναι δημόσιο ίδρυμα, πράγμα που το απαγορεύει ο νόμος και β) δεν διαθέτει το κατάλληλο επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό να το κάνει.
  6. Η επιμόρφωση των δασκάλων να γίνεται, όπως και στο παρελθόν, από ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  7. Η αναλογία μαθημάτων που θα διδάσκονται στην ελληνική και την αλβανική γλώσσα να επεκταθεί και σε όλα τα λύκεια του χώρου μας.
Αυτά εν ολίγοις μετά από την πρώτη ανάγνωση της ανακοίνωσης.

Δημήτρης Κίκης

Διαβάστε ακόμη:

Σχόλια