Η πολεμική αρετή, οι εξοπλισμοί και το ηθικό ενός λαού

Μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε για την υπερ-προβολή των οπλικών συστημάτων και ότι ήταν αναγκαία αυτή για να τονωθεί το ηθικό του λαού.
Όμως ακριβώς αυτό είναι που επικρίνω ως παραπλανητικό, προσχηματικό και φθηνή δικαιολογία, ενός πολιτικού συστήματος που πρέπει να στρέψει με ειλικρίνεια και εμμονή αλλού την δυναμική του, για να τονωθεί πραγματικά το ηθικό του Ελληνικού λαού!

Γιατί το ηθικό του λαού ΝΑΙ , έχει καταρρακωθεί τόσα χρόνια από τις αδυναμίες και την διαφθορά του πολιτικού συστήματος που οδήγησε την χώρα στα εξευτελιστικά μνημόνια, στην υπερχρέωση, στην δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της χώρας, στην τραγική μείωση των εισοδημάτων, στην δραματική μείωση όλου του ΑΕΠ, στην προσβλητική αντιμετώπιση της χώρας μας από τους δανειστές, στην εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας και στην συνολική υποβάθμιση της χώρας.
Και το ηθικό του λαού δεν θα ανέβει με την υπερ-προβολή των οπλικών συστημάτων, τα στερεότυπα και τις ρητορικές υπερβολές. Ούτε αυτά από μόνα τους διασφαλίζουν την προστασία της εδαφικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της ασφάλειας της χώρας. Χρειάζονται πολλά περισσότερα από αυτά μόνο.

Η σύνδεση που επιχειρείται από πολλούς, του ηθικού του λαού με τους εξοπλισμούς, με τις στρατιωτικές ασκήσεις και την επικοινωνιακή καθημερινή υπερπροβολή τους, οδηγεί τον λαό σε εσφαλμένο δρόμο και καλύπτει παραπλανητικά όλες τις άλλες αδυναμίες.
Τα οπλικά συστήματα και ο ισχυρός στρατός, είναι αναγκαία για να υπάρχουν και να δίνουν σιγουριά στον λαό, αλλά δεν μπορεί να προσπαθούμε να ανυψώσουμε το ηθικό του με τα μέσα αυτά, δίνοντας εσφαλμένο μήνυμα στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό.

Το ηθικό του λαού θα ανέβει από την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, από την πρόσβαση στην παιδεία και στην υγεία, από την βελτίωση της Δημοκρατίας και της συμμετοχής του στις αποφάσεις, από την ισονομία και την ακριβοδικία, από την βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από την βελτίωση του Δημογραφικού, από την αναζωογόνηση όλης της χώρας σε κάθε γωνιά της που σήμερα είναι εγκαταλελειμμένη, από την βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας της χώρας, από την ανταγωνιστική οικονομία, από την βελτίωση της ζωής της οικογένειας που είναι το θεμελιώδες κύτταρο για την συνοχή της κοινωνίας, από την καλή εφαρμογή του δικαίου σε μία κοινωνία που να λειτουργεί με αρχές, αξίες και νόμους, από την εξάλειψη του ρατσισμού και των διακρίσεων, από την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε ίσες ευκαιρίες, που οφείλει το κράτος να διασφαλίζει για όλους τους πολίτες που θέλουν να δουλέψουν, αλλά και από την υποστήριξη του επί των αποτελεσμάτων, από την αίσθηση ασφάλειας των πολιτών και από την προάσπιση της κυριαρχίας και των δικαιωμάτων της χώρας.
Η υπερβολική παρουσίαση των εξοπλισμών για να τονωθεί το ηθικό του λαού, με ρητορικές κορώνες και αφελή στερεότυπα περί κυριαρχίας, περί ισχυρών απαντήσεων και περί διασποράς φόβου στον αντίπαλο, όταν όλα τα άλλα πάσχουν λιγότερο ή περισσότερο, είναι αισχρός λαϊκισμός, χειραγώγηση, επικίνδυνος εφησυχασμός και παραπλάνηση του λαού, και προσπάθεια κάλυψης όλων των άλλων αδυναμιών του πολιτικού συστήματος.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται τα όπλα, που αγοράζονται από το υστέρημα του λαού, για να ενισχυθούν, και οφείλουν να εκπαιδευθούν σκληρά και να τα ενσωματώσουν στις επιχειρησιακές αμυντικές δυνατότητες, βελτιώνοντας στα άκρα την πολεμική τους αρετή για την προστασία της χώρας και του λαού της.
Όμως δεν χρειάζονται και δεν θέλουν φανφάρες και υπερβολές, ούτε επιβεβαιώνεται η μαχητική τους ικανότητα με τελετές και φτηνές διακηρύξεις.

Αυτό που χρειάζονται είναι δικαιοσύνη, αξιοκρατία, να αφεθούν να κάνουν με συνέπεια και σταθερότητα την δύσκολη και απαιτητική δουλειά τους, χωρίς αήθεις πολιτικές παρεμβάσεις που προάγουν την αναξιοκρατία, να υποστηριχθούν από το κράτος στις ανάγκες τους αμειβόμενοι δίκαια, για να μπορούν να ζήσουν οι οικογένειές τους, να αναγνωρισθεί με δίκαιο, αντικειμενικό, νόμιμο και μόνιμο τρόπο η επικινδυνότητα των ειδικών αποστολών, χωρίς δημόσιες υποσχέσεις για ευτελείς παροχές, οι οποίες όπως προβάλλονται δίνουν εσφαλμένη αντίληψη περί ευνοϊκών διακρίσεων, χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπειά και αυτοσεβασμός τους υποχρεούμενοι σε ψεύδη για να λάβουν ψευδή επιδόματα.

Τότε ΝΑΙ, το ηθικό θα είναι στα ύψη και δεν θα χρειάζεται η πολιτική και οι πολιτικοί να καλύπτουν την αδυναμία τους πίσω από τα μεγάλα λόγια, τα φτηνά στερεότυπα, τις παράτες, τα αεροπλάνα, τα τανκς και τις φρεγάτες.
Και τότε στο τρίγωνο Λαός, Κυβέρνηση και Ένοπλες Δυνάμεις θα υπάρχει ισχυρή συνοχή , λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα, το ηθικό όλου του λαού θα είναι πραγματικά στα ύψη και θα υπάρχει και διεθνής αναγνώριση και σεβασμός προς όλους τους Έλληνες

Στέλιος Φενέκος
Πρόεδρος της Κοινωνίας Αξιών και Υποναύαρχος ε.α

Διαβάστε ακόμη:

Σχόλια