10,2 εκατ. ευρώ για την αστική βελτίωση σε Αργυρόκαστρο και Αγίους Σαράντα

Τρεις συμβάσεις δεσμεύτηκαν πρόσφατα από το Αλβανικό Ταμείο Ανάπτυξης για αστική βελτίωση σε δύο σημαντικές πόλεις ως τουριστικούς προορισμούς, τους Αγίους Σαράντα και το Αργυρόκαστρο.
Ως μέρος του έργου της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη και τον Τουρισμό στο Νότο, καθεμία από αυτές τις διαδικασίες έχει συγκεκριμένο σκοπό και διαφορετικές προθεσμίες εφαρμογής.

Έτσι, αντικείμενο της πρώτης σύμβασης είναι «Πολιτικά έργα για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη των Αγίων Σαράντα, Πακέτο 2». Η αξία της σύμβασης αυτής ανέρχεται σε 573 εκατ. ΛΕΚ (περίπου 4,9 εκατ. Ευρώ).

Η δεύτερη σύμβαση αφορά το «Σχέδιο Κινητικότητας και Αναλυτικό Σχεδιασμό Επενδύσεων του Έργου Ολοκληρωμένης Αστικής Βελτίωσης Αργυροκάστρου, Πακέτο 1».
Η αξία με την οποία κερδήθηκε αυτή η σύμβαση είναι 315 εκατ. ΛΕΚ.
Το τρίτο συμβόλαιο έχει το ίδιο αντικείμενο με το δεύτερο συμβόλαιο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι το δεύτερο πακέτο αναμενόμενων επενδύσεων και έχει αξία 306 εκατ. ΛΕΚ.
Οι δύο συμβάσεις για το Αργυρόκαστρο είναι σωρευτικής αξίας 5,3 εκατ. ευρώ.

Η ημερομηνία υλοποίησης των συμβάσεων προβλέπεται για περίοδο 18 μηνών για αυτή του Αργυροκάστρου και 14 μηνών για τους Αγίους Σαράντα.
Τα έργα αποτελούν μέρος του πακέτου που έλαβε η κυβέρνηση της Αλβανίας ως χρηματοδότηση από την Παγκόσμια Τράπεζα στο πλαίσιο του Έργου «Αστική Ένταξη και Τουριστική Ανάπτυξη.

Διαβάστε ακόμη

Σχόλια