Η Μοναστηριακή Σχολή Αγίου Αθανασίου Πολύτσανης

Ο επίσκοπος Δρυϊνουπόλεως Σοφιανός ίδρυσε μοναστηριακή σχολή στη μονή Αγίου Αθανασίου στην Πολύτσανη Πωγωνίου το 1672, σύμφωνα με το ιστορικό βιβλίο «Ήπειρος» του Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου , η οποία αποτέλεσε τον πυρήνα για την ίδρυση του επόμενου ελληνικού σχολείου στο ομώνυμο χωριό. 

Στα «Ηπειρωτικά Μελετήµατα» του Ιωάννη Λαμπρίδη και στο «Η Παιδεία επι Τουρκοκρατίας» του Τρύφων Ευαγγελίδη γίνεται αναφορά στο ελληνικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Πολύτσανη, στα 1750, από τον Πολυτσανίτη μέγα Ποστέλνικο της Βλαχίας Κυριάκο Αλεξίου, ο οποίος χορηγούσε 2.500 γρόσια το χρόνο για τη μισθοδοσία του δασκάλου. Στην σχολή αυτή διδασκόταν και η υφαντική. Το κληροδότημά τούτο απεποιήθη να αποδώσει ο αδελφός του Διαµαντής, μέχρι που ανάγκασε την κοινότητα Πολύτσανης να διορίσει κατά το 1766 πληρεξούσιο επίτροπό της τον Αθανάσιο Οικονόμου Καµαράση για να διεκδικήσει το κληροδότημα, το οποίο και πέτυχε. 
Στο πληρεξούσιο εκείνο έγγραφο μαρτυρούν οι ηγούμενοι των μονών Πολύτσανης και Σπηλαίου Λιούντζης, οι προύχοντες Σέλτσης Κωνσταντίνος Μπήτας, Γκίκας Ραϊκος και Πέτσιος Ηλίας, ο παπά Κύρκος από Νίβανη και Ρίτσος Πόνος από Σέπερη. 
Επίσης, σύμφωνα με τα «Ηπειρωτικά Μελετήµατα» του Ιωάννη Λαμπρίδη, το 1876 συστήθηκε και Παρθεναγωγείο στην Πολύτσανη στο οποίο πρόσφερε γενναίο ποσό ο Χατζή Άνθιµος Σιάµος. Στο «Δάσκαλοι υπόδουλου Ελληνισμού» της Κούλας Ξηραδάκη, γίνεται αναφορά στον Παναγιώτη Βασιλειάδη, που υπήρξε απόφοιτος της σχολής Πολύτσανης και δίδαξε 36 χρόνια στους Δρυµάδες Πωγωνίου και αλλού.

Διαβάστε ακόμη:

Σχόλια